onsdag 29 december 2010

Litteratur och klass

Allt går på sparlåga såhär mellan jul och nyår, dels för att jag behöver vila efter en hektisk höst, dels för att jag är förkyld...
Har dock läst ett par romaner som på olika sätt tematiserar frågor om litteratur och klass. En sådan är Theodor Fontanes Effi Briest som (bland annat) skildrar hur den preussiska adeln är ur takt med tiden och hur detta leder till tragedi (Effis man blir tvungen att duellera, vilket leder till att både han och hans fru drabbas av olycka). En annan intressant roman som jag läst är Joseph Roths Radetzkymarsch som handlar om en undergående klass i ett undergående imperium (adeln i Österrike-Ungern under perioden innan första världskriget).
I januari återupptar jag undervisningen i Münster i Tyskland. Och under sommarterminen (april-juli) ska jag bland annat ge en föreläsningsserie på temat "litteratur och klass". I föreläsningarna tänker jag presentera några teorier om klass (Marx, Webers, Bourdieus, Skeggs samt teorier om "klassism") och visa hur dessa kan användas när man studerar skönlitteratur. Det kommer att bli ett styvt jobb att förbereda femton föreläsningar på detta ämne, men samtidigt ska det bli mycket intressant att systematiskt få tänka igenom det här med litteratur och klass. Kanske borde man skriva en bok på ämnet?

2 kommentarer:

  1. Det behövs, främst för att begreppet klass inte lyfts fram tillräckligt mycket (för några år sedan fanns det knappt).

    Men också för att man (iaf jag) ofta stöter på argument om att Marx klassanalys inte gäller längre eller inte går att använda i akademiska sammanhang längre. Jag har stött på föreläsare som lyfter fram Bourdieu som motpol till Marx fast i själva föreläsningen inte på något sätt gick i polemik med Marx. Utan snarare stod på Marxistisk grund med Bourdieuansk påbyggnad.

    Det behövs en bok som reder ut och visar på begreppet klass och hur vi kan knyta de olika teorierna till dagens samhälle!

    SvaraRadera
  2. Själv anser jag ju att det marxistiska klassbegreppet är en alldeles utmärkt utgångspunkt för såväl litteraturvetenskapen som för andra försök att förstå världen. Bourdieu och andra har också mycket intressant att komma med, men de sysslar med andra frågor än de som Marx analyserar. I "Den föreställda mångkulturen" försöker jag visa vilka frågor som kan belysas med hjälps av Marx klassbegrepp och hur detta begrepp förhåller sig till exempelvis etnicitet och genus. I den forskning jag bedriver just undersöker jag hur fenomenet arbetarlitteratur förhåller sig till fenomenet klass. Men kanske skulle det vara intressant att skriva en bok om hur teorier om klass kan användas inom litteraturvetenskapen... Vi får se. Sugen är jag nog...

    SvaraRadera