tisdag 24 mars 2015

Serier och arbetarlitteratur


9 april kommer jag att delta i ett offentligt samtal om tecknad arbetarlitteratur. Mina samtalspartner är Daria Bodanska, Henrik Bromander och Hanna Persson, som kommer att presentera hur de i sina serier presenterar klasskamp och arbete (dessutom kommer Henrik Johansson att smyga runt i kulisserna och hålla ett vakande öga på oss). Samtalet hålls på "Poeten på hörnet" i Malmö (Södra förstadsgatan 65B)  klockan 19.00.

lördag 28 februari 2015

En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur

Nu har (äntligen!) 2014 års utgåva (volym 135) av Svenska Litteratursällskapets mastodont-tidskrift Samlaren kommit ut. I den medverkar jag med en lång artikel med titeln "En ny generation – en förnyad tradition: Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur", som är tänkt som en fortsättning på min bok Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature som kom ut förra året.
I korthet handlar artikeln om hur samtida arbetarförfattare distanserat sig från vissa drag i den äldre arbetarlitteraturen (framför allt den inrikting mot realism som denna litteratur ofta tillskrivs) och därigenom stärkt möjligheterna att använda den arbetarlitterära traditionen som plattform för kritik av klassamhällets orättvisor. De författare jag tar upp till behandling är: Susanna Alakoski, Åsa Linderborg, Johan Jönson, Kristian Lundberg, Jenny Wrangborg, Cecilia Persson och Mathias Rosenlund.
Så småningom kommer artikeln att bli fritt tillgänglig på nätet. Den som inte orkar vänta på det får bege sig till närmaste bibliotek.

fredag 27 februari 2015

Den moderna(ste) svenska arbetarlitteraturen

I januari var jag på konferens i Hammar, Norge och höll en föreläsning om den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen. Föreläsningen filmades och kan ses här: