söndag 16 november 2014

Estetik och politik – klass i svensk arbetarlitteratur

På årets bokmässa höll jag ett föredrag om min senaste bok, Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class LIterature.onsdag 22 oktober 2014

Recension av Literature and Class i Socialistisk debatt

Nu har ännu en recension av min bok Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature. Denna gång är det Emeli Canadas som tagit sig an boken i Socialistisk Debatt. Jag tycker att recensionen ger ett rättvisande bild av mina forskningsresultat, och är dessutom glad över att recensenten verkar tycka att mina teser om arbetarlitteraturens politiska potential är övertygande.

tisdag 14 oktober 2014

Sjödin och Timbuktu

Årets Stig Sjödin-pris tilldelas rapparen Jason Diaketé (Timbuktu). Vid prisutdelningen kommer jag att medverka med ett föredrag om deras respektive konstnärskap. Dessutom kommer Jenny Wrangborg att läsa texter av båda pristagarna, och Jonna Sima kommer att göra en presentation av Jason Diaketé. Jason Diaketé kommer även att prata om sitt skrivande och läsa egna texter.
Prisutdelningen sker i ABF-huset i Stockholm söndagen 19 oktober klockan 14:00–16.30.