lördag 28 februari 2015

En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur

Nu har (äntligen!) 2014 års utgåva (volym 135) av Svenska Litteratursällskapets mastodont-tidskrift Samlaren kommit ut. I den medverkar jag med en lång artikel med titeln "En ny generation – en förnyad tradition: Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur", som är tänkt som en fortsättning på min bok Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature som kom ut förra året.
I korthet handlar artikeln om hur samtida arbetarförfattare distanserat sig från vissa drag i den äldre arbetarlitteraturen (framför allt den inrikting mot realism som denna litteratur ofta tillskrivs) och därigenom stärkt möjligheterna att använda den arbetarlitterära traditionen som plattform för kritik av klassamhällets orättvisor. De författare jag tar upp till behandling är: Susanna Alakoski, Åsa Linderborg, Johan Jönson, Kristian Lundberg, Jenny Wrangborg, Cecilia Persson och Mathias Rosenlund.
Så småningom kommer artikeln att bli fritt tillgänglig på nätet. Den som inte orkar vänta på det får bege sig till närmaste bibliotek.

fredag 27 februari 2015

Den moderna(ste) svenska arbetarlitteraturen

I januari var jag på konferens i Hammar, Norge och höll en föreläsning om den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen. Föreläsningen filmades och kan ses här:


onsdag 25 februari 2015

Om arbetarlitteratur och tryckfrihet

I maj ska jag prata på en arbetarhistorisk konferens. Som ett led i mina förberedelser läser jag just nu om Emma Hillborns avhandling Världar i brand som handlar om fiktionens betydelse för ungsocialisterna under början av 1900-talet. Så småningom tänkte jag presentera den här på bloggen, men redan nu skulle jag vilja dela med mig av en tanke. Det som trycktes i Brand förargade såväl borgerligheten som socialdemokratin och, som Hillborn påpekar, ingick det mer eller mindre i anställningen som ansvarig utgivare att avtjäna fängelsestraff för tryckfrihetsbrott. Vanligen var brottet hädelse. Detta är någonting som alla de på vänsterkanten som nu känner sig manade att yttra sig i debatten om tryckfrihet och respekt för religion borde fundera på.