måndag 21 mars 2011

Kurser till hösten

Nu har det blivit dags att söka höstens högskolekurser (den ordinarie ansökningsperioden pågår fram till 15 april). För den som intresserar sig för frågor om litteratur och klass kommer här några tips om intressanta kurser på Malmö högskola som jag på olika sätt är inblandad i (några av dem är webbkurser, så man måste inte flytta till Malmö om man vill gå dem):
1) Arbetarlitteratur, 7,5 hp. Webb-baserad distanskurs på kvartsfart. Går bra att kombinera med arbete eller andra studier.
2) Introduktion till marxistisk teori, 7,5 hp. Webb-baserad distanskurs på kvartsfart. Går bra att kombinera med arbete eller andra studier.
3) Litteratur i ett mångkulturellt samhälle, 15 hp. Kurs om klass, genus, etnicitet och litteratur som ges under första halvan av terminen. Kan kombineras med fortsättningskursen Litteratur, makt, motstånd, som bland annat behandlar feministisk litteratur, arbetarlitteratur och postkolonial litteratur och ges under andra delen av terminen.
Ansökan görs via studera.nu.
För mer info om kurserna, klicka på deras namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar