fredag 11 mars 2011

Arbetarlitteraturforskning i Münster

Vid institutionen för skandinavistik i Münster, där jag just nu är "Gastdozent", står arbetarlitteraturforskningen stark. Institutionsledaren Professor Susanne Kramarz Bein är exempelvis mycket kunnig på området. Dessutom skriver en av hennes doktorander, Sandra Mischliwiez, en avhandling om barnet i 30-talets svenska arbetarlitteratur. Och under de senaste dagarna har jag och Sandra börjat prata om att skriva en gemensam artikel just på detta ämne. Att befinna sig i en forskningsmiljö där även andra intresserar sig för svensk arbetarlitteratur är mycket trevligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar