måndag 7 mars 2016

Om Rydberg, arbetarrörelsen och arbetarlitteraturen

Viktor Rydberg
Leon Larsson -
en av de arbetarförfattare som
tog intryck av Rydbergs diktning.
I lördags (5 mars) höll jag ett föredrag i Jönköping om "Rydberg, arbetarrörelsen och arbetarliteraturen. Till viss del återanvände jag sådant jag skrivit om tidigare, exempelvis i uppsatsen "Radikalen och offentligheterna" i antologin Kulturhjälten: Viktor Rydbergs humanism samt i artikeln "Prometheusmotivet hos Viktor Rydberg och i den tidiga arbetarlitteraturen"). Dock redovisade jag också en del av den forskning jag bedrivit på senaste tiden (inklusive ett mindre arbetarlitteraturhistoriskt scoop!). Som avslutning pekade jag på att Rydbergs diktning forsätter att ge genklang i arbetarlitteraturen. I Henrik Johanssons nya bok – Johanssons liv, arbetsglädje och återuppståndelse – hittar man exempelvis ekon från såväl "Den nya Grottesången" som från "Tomten". Så småningom kommer den intresserade att kunna ta del av mitt föredrag i Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar