onsdag 9 mars 2016

Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen

Idag fick jag ett paket innehållande en bok som jag medverkat i. Boken heter Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk litteratur och mitt bidrag har titeln "Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen".
I min text analyserar jag samtida svensk arbetarlitteratur med utgångspunkt i:
1. Arbetarförfattarnas vilja att modernisera arbetarlitteraturens former.
2. Uppmärksamheten i den samtida arbetarlitteraturen på det moderna klassamhällets förvandlingar.
3. Det faktum att arbetarlitteraturen på senare tid ådragit sig ett ökat intresse från läsare och kritiker.
Till de författare vars verk jag tittar närmare hör: Jenny Wrangborg, Freke Räihä och Johan Jönson. Dessutom uppmärksammar jag Föreningen Arbetarskrivares antologi Det arbetande folket och Kommunals antologi Var ligger min arbetsplats i morgon?
Utöver mitt bidrag innehåller Stempelslag även exempelvis: en uppsats av Beata Agrell om klassperspektiv i svensk arbetarprosa, en text av Thorstein Norheim om Dag Solstad, En analys - av Christine Hamm – av ting i Svinalängorna, och en text av Even Ibland Diesen om rap, tro och tvivel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar