onsdag 23 november 2011

Seminarierapport

Idag deltog jag i ett seminarium tillsammans med Sandra Mischliwietz, Jimmy Vulovic och Anker Gemzøe. Jag och Sandra presenterade den artikel om "barnet och den kulturella produktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur" som vi publicerade i senaste numret av Tidskrift för litteraturvetenskap. Anker talade om barnet i nordisk arbetarlitteratur och Jimmy presenterade sin forskning om hur socialdemokrater och kommunister (och nazister) använt litteratur i sina barn- och ungdomsorganisationer. En av de texter Jimmy utgick från finns också i senaste numret av TfL och den andra kommer att publiceras i antologin Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, som ges ut i morgon, i samband med konferensen "Nordisk arbetarlitteratur II" i Lund. Där finns också Ankers analys av barnet i den nordiska arbetarlitteraturen med.
Tyvärr var inte seminariet särskilt välbesökt, men de som kom fick ta del av högintressanta presentationer och diskussioner. Anker visade med all önskvärd tydlighet att den som intresserar sig för den moderna svenska arbetarlitteraturen gör klokt i att också rikta blickarna mot Norge och Danmark. Det som händer av svensk arbetarlitteratur tycks nämligen i hög utsträckning vara del av en nordisk trend. Sandras forskning om barnet i svensk arbetarlitteratur, som kommer att presenteras mer utförligt i hennes doktorsavhandling, är också mycket intressant, inte minst eftersom den går på djupet med ett motiv och en tematik som fortfarande är central i många arbetarförfattares verk. Och Jimmys jämförande analys av hur olika politiska rörelser sett på litteraturens didaktiska funktioner är inte bara historiskt viktiga, utan även betydelsefulla för samtida litteraturdiskussioner.
Som uppvärmning inför konferensen i Lund var dagens seminarium utmärkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar