onsdag 30 november 2011

Nordisk Arbetarlittratur II, rapport 3

Mitt bidrag till antologin Från Nexö till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur har titeln "Arbetarlitteratur, teori, politik: Utkast till ett marxistiskt program för forskning och undervisning om svensk arbetarlitteratur".
Vid konferensen förra året pratade jag om hur man kan använda Stehhen Resnick och Richard Wolffs anti-essentialistiska och dialektiska marxism för att analysera svensk arbetarlitteratur som en överdeterminerad kulturell process. När vi började arbeta med antologin beslutade jag mig dock för att byta ämne. Anledningen var att de diskussioner vi fört under konferensen gett mig en massa tankar och idéer och resultatet blev en text som försöker klargöra på vilket sätt svensk arbetarlitteratur kan vara intressant för marxistiskt inriktade litteraturforskare och hur man kan se på relationen mellan det historiska fenomenet arbetarlitteratur och den teoretiska problematiken "litteratur och klass".
Bibliografisk information och en länk till min text hittar man här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar