fredag 25 november 2011

Nordisk Arbetarlitteratur II, rapport 1

För en knapp timme sedan avslutades konferensen Nordisk Arbetarlitteratur II. Vid konferensen diskuterades de texter som arbetades fram vid förra årets konferens och som nu getts ut i antologin Från Nexö till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Dessutom pratade vi om hur vi arbetarlitteraturforskare kan samarbeta framöver. Bland annat beslutades att försöka formalisera ett arbetarlitteraturforskarnätverk. Dessutom bestämde vi oss för att ordna en konferens under våren 2013 till vilken vi ska försöka få med fler forskare från Finland, Norge och Danmark.
Den som vill köpa konferensantologin kan sätta in 120 kronor på plusgiro 4704656-0. Glöm inte att ange namn och adress, samt att inbetalningen avser antologin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar