torsdag 10 november 2011

Peter Stamm, Sju år

Den schweiziske författaren Peter Stamm, som debuterade med romanen Agnes 1998, hör till de mest hyllade samtida tyskspråkiga författarna. Och nu kan man läsa honom på svenska, tack vare förlaget Thorén & Lindskog som gett ut hans roman Sju år i översättning av Sofia Lindelöf. Sju år kan ses som en moderniserad version av Goethes Den unge Werthers lidanden. Huvudpersonen, Alex, är liksom Werther instängd i medelklassen. Och liksom Werther vänder han sig till ”folket” för att hitta ett alternativ till den borgerliga världens inskränkthet (eftersom vägen "uppåt" verkar vara stängd). Rent konkret innebär detta att Alex gång på gång ”riskerar allt för intet” genom att vara otrogen mot sin fru med en polsk städerska, som för honom representerar en ”frihet” som han aldrig kan förverkliga inom ramen för sin borgerliga existens.
Naturligtvis skiljer sig Stamms berättelse också från Goethes. Medan Goethe låter Werther bombardera läsaren med starka känslor berättar Stamm exempelvis sin historia på en avskalad, sval och elegant prosa. Att två romaner om medelklassens predikament kan vara så lika varandra, trots att de skrivits med nästan 250 års mellanrum, är dock något som tål att tänkas på. Är det egentligen den borgerliga litteraturen eller det borgerliga samhällets klasstrukturer som är rigida?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar