tisdag 22 november 2011

Australisk arbetarlitteratur

Idag har jag läst en artikel om australisk arbetarpoesi, nämligen Sarah Attfields "'Faces in the Street': The Australian poetic working-class heritage" (som ingår i antologin Heritage, Labour and the Working Classes).
Uppsatsens titel är hämtad från en dikt av poeten Henry Lawson (som faktiskt hade norskt påbrå och som kallats Australiens nationalskald) från år 1900, men Attfield tar också upp modernare texter och författare. Bland annat skriver hon om performancepoeten
π.o. På 1980-talet ledde han arbetet med att ge ut tidskriften 925, som innehöll lyrik skriven av arbetare och delades ut gratis utanför olika arbetsplatser.
Attfield disputerade 2007 med en avhandling med titeln "The Working-Class Experience in Contemporary Australian Poetry". Denna har senare givits ut under titeln Working Class Voices, men verkar dessvärre redan vara slut på förlaget...

Attfield hänvisar flitigt till en forskare vid namn Ian Syson, som verkar ha skrivit en hel del om australisk arbetarlitteratur. Naturligtvis har jag begärt fjärrlån av såväl Sysons samlade produktion som Attfields bok. Det finns alltså viss risk att jag återkommer med ytterligare blogginlägg om australisk arbetarlitteratur framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar