måndag 28 november 2011

Blonde

Jag har just läst Joyce Carol Oates roman Blonde. På ett sätt handlade det om pliktläsning - en student ska nämligen skriva uppsats om boken. Men senast efter 50 sidor dominerade lustläsningen över den pliktuppfyllande lusläsningen.
Blonde är en roman som man inte gärna lägger ifrån sig. Och eftersom den är jättejock leder detta till trötthet i armarna, att man sover för litet och att man försummar både jobb och familj. Anledningen till att man hela tiden vill läsa vidare är inte främst att man vill veta vad som kommer att hända, utan att författaren skriver så oerhört spänstigt och elegant.
Dock är även "innehållet" intressant. Bland annat skildrar Joyce Carol Oates hur Norma Jeane Baker lider av en underlägsenhetskänsla som har sin grund i hennes klassbakgrund. En av de viktigaste anledningarna till att hennes liv som Marilyn Monroe blir så tragiskt är nämligen - i denna roman - att honpå grund av sin fattiga bakgrund ständigt känner sig utanför och är rädd att bli skrattad åt. Och frågan är väl om klassresans problematik kan gestaltas mer radikalt än genom berättelsen om hur ankungen Norma Jeane Baker förvandling till svanen Marilyn Monroe?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar