torsdag 30 juni 2011

Humaniora och de pengafixerade knäppskallarna

I Aftonbladet rapporteras att Svenskt Näringsliv vill sänka studiestödet för humanistiska utbildningar eftersom dessa inte bidrar till "samhällsnyttan". Ingenjörer har ju lättare att få jobb än filosofer, hävdar de.
Om svenska kapitalister inte inser att samhällsnytta är något annat än snävt definierad ekonomisk nytta är de pengafixerade knäppskallar. Och i så fall bör vi snarast möjligt ta ifrån dem deras kapital. Pengafixerade knäppskallar bör nämligen inte anförtros makt över produktionsapparaten.
Men även om det är kul att hävda att kapitalister är korkade och moraliskt defekta väljer jag nog ändå att göra en annan tolkning: Svenskt näringslivs förakt för humaniora bottnar i rädsla. Den som studerar humaniora kan eventuellt lära sig att tänka, och därmed att ifrågasätta de pengafixerade knäppskallarnas makt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar