fredag 1 juli 2011

Rapport från Münster 1: Gröthinken och arbetarklassen

Vid konferensen "Skandinavische Sub/Kulturen als gesellschaftliche Praxis" som hölls i Münster 30 juni-1 juli talade John Swedenmark under rubriken "Gröthinken och andra klassmarkörer: Synekdoke som grundläggande trop i klasskildringen. Exempel från svensk och isländsk samtidslitteratur".Den grundläggande tesen var att detaljer - exempelvis en hink full med gröt, en plånbok, en kockkniv etc. - kan fungera som "världande" i litterära klasskildringar: att de kan öppna en väg in till ett större sammanhang där klass spelar roll.
Allra intressantast var, enligt min uppfattning, Swedenmarks analys av en dikt av Elsie Johansson. Swedenmark visade att Johansson både arbetar med "världande" detaljer, och med detaljer som inte "världar", utan snarare snarare kan beskrivas som "fattigdomskitsch".
Denna distinktion kan jämföras med Fredric Jamesons resonemang i boken Postmodernism om att äldre konst ofta samspelar med en historisk kontext, medan postmodern konst oftare arbetar med "pastisch" och "simulacrum" och därmed avlägsnar sig från de historiska sammanhang där fenomenet klass existerar. (Om detta har jag skrivit i uppsatsen "From Industrial to Colorful".)
Jag tror att man kan se Johanssons dikt som ett uttryck för medvetenhet om och ett synliggörande av att arbetarlitteraturens användande av synenkdoke för att skildra klass står i ett spänningsfullt förhållande till en i vår tid stark ideologisk tendens, nämligen den som går ut på att gömma klass bakom en kitschig yta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar