måndag 2 mars 2009

Pågående forskning

Sedan 2006 har jag arbetat med ett forskningsprojekt som jag kallar "Litteratur i det mångkulturella samhället" och som så småningom ska resultera i en bok. Vad jag försöker göra är att undersöka hur föreställningen att Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle påverkat samtidslitteraturen. Min hypotes är att denna föreställning medfört att intresset för etnicitet ökat i den litterära offentligheten, samtidigt som frågor om klass kommit att hamna i skymundan. Men jag menar också att samma föreställning ofta kritiseras i samtidslitteraturen. Marjaneh Bakhtiari och Jonas Hassen Khemiri har exempelvis i sina romaner försökt visa att det är svårt att förstå samtiden med utgångspunkt i begreppet etnicitet, och författare som Lena Andersson och Hassan Loo Satarvandi har i romanerna Var det bra så? och Still försökt visa att klass ofta är en mer användbar kategori än etnicitet. Till detta kommer att flera samtida arbetarförfattare - bl.a. Åsa Linderborg och Susanna Alakoski - i sina romaner skildrar hur klass är ett fenomen som är radikalt annorlunda än det kulturella fenomenet etnicitet.
Idag fick jag veta att jag fått ett anslag av Malmö högskola som gör att jag kan skriva klart min bok under höstterminen. Några delstudier har dock redan publicerats. En lång artikel om fenomenet "invandrarlitteratur" kommer exempelvis att tryckas i nästa nummer av tidskriften Samlaren (som borde komma ut vilken dag som helst). Jag har också skrivit en artikel om arbetarlitteraturens öden i "det mångkulturella samhället" i senaste numret av Socialistisk Debatt. (En länk till en lista över mina publikationer finns längst ned på denna sida.) Nyligen presenterade jag också huvuddragen i mitt projekt vid ett seminarium på Malmö högskola. Ett referat av vad jag sa hittar man på Libertas hemsida (där jag för övrigt befordrats till professor...) om man skrollar ned till inlägget från 15 februari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar