måndag 30 mars 2009

Invandrarlitteratur och arbetarlitteratur

De som letar efter "vår tids arbetarlitteratur" brukar ofta fråga sig om inte "invandrarförfattarna" är de moderna arbetarförfattarna. Själv tror jag att svaret på den fråga är nej. Om detta har jag pratat och skrivit ganska mycket under de senaste åren, och i min kommande bok om etnicitet och klass i svensk samtidslitteratur kommer jag att ägna stor uppmärksamhet åt förhållandet mellan "invandrarlitteratur" och arbetarlitteratur.
Att jag inte tror att "invandrarlitteraturen" är vår tids arbetarlitteratur innebär dock inte att jag inte tycker att det är intressant att jämföra de båda fenomenen. Tvärt om tror jag att kunskaper om arbetarlitteratur utgör en bra utgångspunkt för den som vill förstå varför "invandrarlitteraturen" blivit föremål för så stort intresse under senare år.
I förra veckan publicerades en artikel som jag skrivit om "invandrarlitteratur" i den litteraturvetenskapliga tidskriften Samlaren. Där försöker jag bland annat analysera författarrollen "invandrarförfattare" genom att jämföra den med författarrollen "arbetarförfattare". Artikeln kan läsas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar