lördag 2 juli 2011

Rapport från Münster 2: Försvunna arbetare

Vid konferensen "Skandinavische Sub/Kulturen als Gesellschaftlische Praxis" höll Sandra Mischliwietz ett föredrag med rubriken "'Finns det inga arbetare?' Vom 'seltsammen Tod der Klasse'".
Mischliwietz behandlade - med utgångspunkt i samtida arbetarlitteratur som Åsa Linderborgs Mig äger ingen och Susanna Alakoskis Svinalängorna - hur arbetarförfattarna förhåller sig till idéer om att klass inte längre skulle spela spela någon viktig roll i det postindustriella samhället.
I den doktorsavhandling som hon är i färd med att skriva ägnar sig Mischliwietz åt barnet i 30-talets arbetarlitteratur. Det ska bli spännande att få ta del av hennes forskning framöver. Och det var glädjande att hennes föredrag togs emot med så stort intresse vid konferensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar