fredag 28 januari 2011

Tysk arbetarlitteratur 2, Gruppe 61

Ett av de viktigaste naven i den västtyska arbetarlitteraturen var "Die Dortmunder Gruppe 61". Som framgår av namnet bildades gruppen 1961 i Dortmund (den lades ned i början av 70-talet).
En viktig bakgrund till att Gruppe 61 bildades var krisen i den västtyska gruvindustrin. Denna innebar nämligen en knäck för föreställningen att Västtyskland efter kriget blivit en välfärdsstat där klasskillnader inte spelade någon roll. Krisen satte helt enkelt frågor om klass på dagordningen.
Det mål som Grupp 61 satte upp var att skapa en litteratur som undersökte den samtida industriarbetarverkligheten medelst en ny social realism och dokumentarism.
Gruppen hade 28 medlemmar. Av dessa var fyra professionella författare, medan 20 var industri- eller gruvarbetare, eller lägre tjänstemän. Gruppe 61 anknöt medvetet till mellankrigstidens "Arbeiterdichtung", men ville också utveckla denna i enlighet med en ny tids krav. Efter några år började man dock förespråka en "ny industridiktning", vilket framför allt innebar att man prioriterade ned de politiska ambitioner man tidigare haft.
Två av gruppens mest kända medlemar var Günter Wallraff och Max von der Grün, som jag avser att presentera närmare inom kort. Dessutom kommer jag nog att skriva mer om Gruppe 61. Eftersom det är 50 år sedan gruppen bildades kommer det nämligen att publiceras en hel del ny forskning i år. Och den är säkert värd uppmärksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar