onsdag 9 december 2009

Arbetarhistoria och arbetarlitteratur

Den som väntar på något gott... I dagens postskörd hittade jag antologin Arbetarhistoria idag som innehåller texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Antologibidragen behandlar allt från Munckska kåren och uppsägningar på Svenska Tobaksmonopolet 1915-1921 till facklig internationalism och ungsocialismen. Själv bidrar jag med uppsatsen "Arbetarlitteraturen och konstruktionen av arbetarklassen i det 'mångkulturella' och 'postindustriella' Sverige", där jag med utgångspunkt i analyser av Susanna Alkoskis Svinalängorna och Åsa Linderborgs Mig äger ingen diskuterar hur arbetarhistoriker kan använda sig av arbetarlitteratur som källa till kunskap om arbetarklassen. Den som vill läsa antologin kan (inom kort) beställa den från Centrum för Arbetarhistoria.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar