måndag 1 april 2024

Om svensk arbetarlitteratur på italienska

 Inför arbetarlitteraturfestivalen i Italien senare i veckan har italienska Jacobin publicerat två artiklar om svensk arbetarlitteratur. Den första är en historisk översikt som jag skrivit. Den andra är en presentation av Föreningen arbetarskrivare av Magnus Gustafson.  För att läsa, klicka härtorsdag 21 mars 2024

Om Ditlevsen som arbetarförfattare

 Idag fick jag senaste numret av Föreningen arbetarskrivares utmärkta tidskrift Klass. Den innehåller bland annat en artikel om Tove Ditlevsen som arbetarförfattare som jag skrivit tillsamman med Nicklas Freisleben Lund (i tidskriften står det att det är Nicklas som skrivit artikeln och att min roll är begränsad till översättarens, men det stämmer inte). 

Ditlevsen på sin proletära barndomsgata.
Detta är ett ämne som Nicklas och jag arbetat med ganska länge. Första gången vi tog upp det var vid Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforsknings konferens i Karlstad 2022. Det vi pratade om där har vi senare utvecklat till ett antologikapital som kommer att publiceras senare i år. Vi håller också på att färdigställa en artikel till en dansk arbetarhistorisk tidskrift. I april ska Nicklas sessutom prata om Ditlevsen vid en arbetarlitteraturestival i Italien...

Vår tes är att man i Danmark haft en ganska snäv syn på arbetarlitteratur som exkluderat kvinnliga arbetarerfarenheter. Genom att läsa Ditlevsen som arbetarförfattare kan man därför upptäcka ett slags (kvinnlig) arbetarlitteraritet som tidigare knappast uppmärksammats alls.

På senare år har Ditlevsen blivit en internationell bestseller. Visst vore det kul om intresset för hennes författarskap kunde spilla över på (resten av) den nordiska arbetarlitteraturen. 

onsdag 6 mars 2024

Arbetarlitteraturfestival i Italien

 I början av april kommer jag att delta i en arbetarlitteraturfestival utanför Florens. Festivalens tema är arbetarlitteratur på olika språk och i olika länder. Men det kommer också att pratas om exempelvis tecknade serier om klass.


Mitt bidrag är ett föredrag om den svenska arbetarlitteraturens historia. Jag är dock inte den ende som kommer att syssla med just denna del av världen. Min kollega Nicklas Freisleben Lund kommer att prata om Tove Ditlevsen och Henrik Johansson kommer att presentera Föreningen Arbetarskrivare.

För mer information, klicka här