måndag 31 maj 2010

How Class Works

I morgon åker jag (om vulkanerna inte djäklas) till New York för att delta i konferensen "How Class Works" vid SUNY Stony Brook. Titeln på mitt föredrag är "Swedish Working Class Literature and the Construction of Class". I föredraget tar jag upp hur skildringar av klass i folkhemsepokens arbetarlitteratur förhåller sig till mer övergripande klassprocesser i det svenska välfärdssamhället. För att titta på konferensprogrammet, klicka här. Jag lovar att ge en utförligare rapport när jag kommit hem igen.

söndag 30 maj 2010

Arbetarlitteraturkonferens

Arbetet med planeringen av konferensen om nordisk arbetarlitteratur går vidare. Konferensen kommer att hållas 9-10 december i Lund och vi har redan fått in flera intressanta förslag på papers. Just nu försöker vi sätta samman bra paneler utifrån de inkomna förslagen. De rubriker som vi för tillfället arbetar med är:
"Arbetarlitteraturen idag"
"Arbetarlitteraturen och det sceniska"
"Klass, etnicictet och genus i arbetarlitteraturen"
"Arbetarlitteraturen och offentligheterna"
"Arbetarlitteraturen och arbetarrörelsen"
"Arbetarlitteraturen i den nordiska länderna"
"Arbetarlitteraturen och folkhemmet"
"Arbetarlitteraturen och religionen"
"Arbetarlitteraturens former och innehåll" och
"Arbetarlitteraturens gränser".
Om du vill presentera ett paper under någon av dessa rubriken (som samtliga är ganska töjbara) - skicka ett abstract till magnus.nilsson@mah.se. Slutgiltig deadline är först 15 september, men hör gärna av er redan nu. Vi räknar med att 24 paper kommer att presenteras vid konferensen och när vi fått ihop detta antal stänger vi butiken.

tisdag 25 maj 2010

Liten arbetarlitteraturskola, del 3-5

Min lilla arbetarlitteraturskola fortsätter på LO-Tidningen kulturs blogg. Under de senaste dagarna har lektion tre, fyra och fem publicerats. På samma blogg hittar man också en massa intressanta iakttagelser från ett seminarium om nordisk arbetarlitteratur som hållits på Biskops Arnö.

måndag 24 maj 2010

Om Den föreställda mångkulturen i Ny Tid


Ny Tid är på många sätt en mycket bra tidskrift, som man med fördel kan läsa på nätet. I senaste numret recenserade Rita Paqvalén min bok Den föreställda mångkulturen. För att läsa recensionen, klicka här.

söndag 16 maj 2010

Maria Hamberg, Drömfabriken

Maria Hamberg är en av de intressantaste samtida svenska arbetarförfattarna. Och det av flera anledningar. En är att hon bryter ny tematisk mark genom att skildra modernt industriarbete. En annan att hon är en skicklig ordkonstnär.
Personligen är jag mest förtjust i Hambergs kortprosa, som publicerats i två samlingar: På väg till natten (2002) och Några gjorde hålen (2004, illustrerad av Roine Jansson). Men med debutromanen Greklandssommaren (2008) visade Hamberg att hon hade goda anlag även för den längre prosan. Och uppföljaren Drömfabriken (2010) är ett bevis för att hon fortsätter att utvecklas.
Drömfabriken utspelar sig på en bilfabrik och är något så ovanligt som en kollektivroman. Det som håller ihop berättelsen är framför allt det faktum att alla karaktärerna arbetar på samma industri. Men romanen har också en prolog som handlar om hur en besökare på bilfabriken plötsligt dör i en hjärtinfarkt, och denna händelse används sedan gång på gång som referenspunkt för såväl de enskilda karaktärernas som fabrikens - och därmed kollektivets - utveckling.
Den kollektiva utveckling Hamberg skildrar kretsar mycket kring arbetslivets förändring -kring hur jakten på ökad produktivitet driver upp tempot och skapar ökad likriktning, kring hur facket försvagas, hur arbetarkollektivet delas upp i fast anställda och inhyrda, hur rasism och sexism hindrar arbetarna att bli klassmedvetna etc.
Detta är saker som sällan synliggörs, varken i litteraturen eller i andra medier. Och det tematiserar Hamberg i sin roman. Såhär kommenteras exempelvis det faktum att arbetarna beordras att bete sig på ett särskilt sätt när det kommer besökare till fabriken: "Det skulle arbetas som om besökarna inte vore där, för att visa hur verkligheten inte såg ut" (s. 8). Och apropå populärkulturens oförmåga att beskriva verkligheten i industrin skriver Hamberg såhär:
"Någon ute på linan skriker och svär, en truck viner förbi, det skräller metalliskt när den åker över kabelrännan. Lisa Ekdahl sjunger svagt om att hon inte vet någonting bortifrån Gunnars och Svennes bänkar." (s. 101)
Denna tematisering av uppgiften att visa en verklighet som konsekvent osynliggörs är typisk för arbetarlitteraturen och visar att Hamberg på ett självmedvetet sätt inordnar sig i denna tradition. Och samma sak kan man säga om hennes återkommande insisterande på att arbetare faktiskt är individer - ett insisterande som hela tiden görs i opposition mot de ekonomer, företagsledare och andra som inte inte tycker att det är "arbetarna som är det intressanta utan vad deras händer gör" (s. 71).
Att man i Drömfabriken hittar mycket som man kan känna igen från äldre arbetarförfattare - exempelvis sådana som Folke Fridell, Erik Johansson och Göran Palm - innebär dock inte att Hamberg skulle vara något slags epigon, eller att hennes roman skulle kännas daterad. Tvärt om: Drömfabriken är i allra högsta grad en nutidsskildring. Och till på köpet en klok och välskriven sådan.

LO-Tidningens kultursida kan man läsa Anneli Jordahls recension av Drömfabriken samt en nyskriven essä av Hamberg.

onsdag 12 maj 2010

Liten arbetarlitteraturskola 2

Min lilla arbetarlitteraturskola fortsätter på LO-Tidningen kulturs blogg. För att läsa lektion två, klicka här.

måndag 10 maj 2010

Om Den föreställda mångkulturen i UNT

Min bok Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa har fått ännu en recension i en dagstidning. Denna gång är det Lena Sohl som skriver i Uppsala Nya Tidning. Recensionen är välvillig, även om recensenten tycker att jag glömmer bort frågor om kön och genus i min analys. Men, nu var det ju faktiskt inte det min bok handlade om...
Sohl tipsar även om litteraturvetaren Åsa Arpings forskning om litteraur och klass. Det vill jag också gärna göra. Åsa kommer att presentera ett paper om skildringen av klass i Kristian Lundbergs roman Yarden vid arbetarlitteraturkonferensen i Lund i december. Det blir säkert en av konferensens absoluta höjdpunkter.
För att läsa recensionen i UNT, klicka här.

lördag 8 maj 2010

Liten arbetarlitteraturskola

Det jag vet om arbetarlitteratur har jag sammanfattat i en "liten arbetarlitteraturskola", som kommer att publiceras på LO-tidningens kultursidas blogg framöver. Så småningom kommer alltihop att tryckas i papperstidningen också. För att läsa den första lektionen, klicka här.

tisdag 4 maj 2010

Om Kurt Salomonson i Clarté

I senaste numret av tidskriften Clarté hittar man en artikel om Kurt Salomonsons roman Grottorna som jag skrivit. Egentligen skulle den publicerats redan förra året, då Salomonson fyllde 80, men av olika anledningar blev det inte så. Nåväl - bättre sent än aldrig.
I artikeln analyserar jag hur Salomonson - som enligt mitt förmenande är en av de allra intressantaste svenska arbetarförfattarna - skildrar klass i dialog med föreställningen om att det svenska folkhemmet var ett klasslöst samhälle. Om ett tag kommer man kunna läsa artikeln på nätet. Men varför vänta? Clarté finns på de flesta bibliotek. Och en prenumeration kostar inte många kronor...