onsdag 12 december 2012

Isaac Rosa, Den osynliga handen

Den spanske författaren Isaac Rosas roman Den osynliga handen handlar om en grupp arbetare – bland annat en sömmerska, en murare, en kontorist och en väktare – som under mystiska omständigheter anställts för att arbeta inför publik. I varje kapitel är det en av dessa arbetare som för ordet. De funderar över och berättar om sina arbetsuppgifter, sina tidigare arbetserfarenheter, de relationer som efter hand byggs upp inom gruppen och – inte minst – vad som kan vara syftet med att låta dem bli betraktade när de jobbar. Summan av dessa funderingar och berättelser blir en mångfacetterad diskussion av fenomenet arbete som aktualiserar och gestaltar en lång rad filosofiska, ekonomiska och sociologiska teorier (exempelvis Marx teorier om alienation, Foucaults teorier om disciplin och övervakning och Adam Smiths teori om förhållandet mellan egennytta och allmännytta). Romanen är välkomponerad och Rosas prosa elegant. (Dock har det smugit sig in några klumpigheter i den svenska språkdräkten, åtminstone i den ännu icke publicerade version som jag läst).
I dagens "Kulturradion" i P1 tas Rosas roman upp till behandling i ett program som handlar om fenomenet arbete i det krisande Europa. För att lyssna, klicka här.

söndag 9 december 2012

Richard Llewellyn, Jag minns min gröna dal

För ett tag sedan hittade jag en bok på Myrorna i Malmö som fångade mitt intresse: Jag minns min gröna dal av Richard Llewellyn. Det som först fick mig intresserad var att boken presenterades som en arbetarskildring. När jag sedan läste i förordet att den brukar kallas "[v]årt sekels mest älskade bok"var jag tvungen att köpa den. Man kan ju inte vara litteraturvetare utan att ha läst (förra) seklets mest älskade bok, särskilt inte om man brukar utge sig för att vara expert på arbetarlitteratur och den älskade boken i fråga handlar om gruvarbetare.
Efter att ha läst ett par kapitel började jag misstänka att bokälskare är galningar. För mig framstod nämligen Llewellyns roman inte som något litterärt mästerverk utan som ett hopkok av hackig intrig, grund psykologi, sentimentalitet och suspekta åsikter. Dessa brister – i kombination med att det är besvärligt att hålla koll på ett myller av personer med namn som "Cadwalladr", Hwfa Pryse" och "Twm" – gjorde att jag allvarligt övervägde att lämna tillbaka boken.
Samtidigt hade jag emellertid svårt att lägga den ifrån mig... Vad det berodde på vet jag faktiskt inte riktigt. Vad jag vet är emellertid att det inte hade någonting med romanens sociala tendens att göra, för berättelsen slutar med att huvudpersonen inleder ett korståg mot gruvarbetarnas fackförening, eftersom han anser att dess socialistiska ideal är ogudaktiga.
För mig är Jag minns min gröna dal alltså ingen älskad bok. Men av någon outgrundlig anledning tyckte jag mycket om att läsa den. Och dess ideologiska tendens kan ju alltid vara nyttig som en påminnelse om att långt ifrån alla arbetarskildringar är politiskt progressiva.

torsdag 6 december 2012

Nordisk Arbetarlitteratur III

I maj 2012 kommer det att anordnas en forskningskonferens om nordisk arbetarlitteratur i Landskrona. Inbjudan och "call for papers" ser ut som följer:


15–17 maj anordnas konferensen
Nordisk Arbetarlitteratur III
av Lunds Universitet och Malmö högskola vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona

Eftersom den nordiska arbetarlitteraturen ännu är relativt bristfälligt utforskad välkomnar vi papers som belyser olika aspekter av denna litteratur från olika teoretiska och disciplinära infallsvinklar.
Vi ser dock särskilt gärna papers som behandlar:
* Jämförelser av arbetarlitteratur från olika länder
* Arbetarlitteraturens roll och funktion i den litterära/estetiska utvecklingen i Norden
* Arbetarlitteraturens politiska roller och funktioner
* Nya teoretiska perspektiv inom arbetarlitteraturforskningen

Ingen anmälningsavgift utgår för konferensen, och i mån av resurser kommer arrangörerna att bidra till resekostnader och kostnader för uppehälle för de deltagare som presenterar papers.

Anmälan ska ske senast 15 januari till Birthe Sjöberg (birthe.sjoberg@litt.lu.se)

De deltagare som vill presentera ett paper ska skicka ett kort abstract till Magnus Nilsson (magnus.nilsson@mah.se) senast 15 februari.