onsdag 29 januari 2014

Föreläsning på film

I Juli 2012 höll jag en föreläsning om min pågående forskning vid universitet i Münster, Tyskland. Den filmades och kan nu ses på nätet.
Föreläsningen är på tyska och handlar om estetisk-politiska strategier för att skildra och kritisera klassorättvisor i Kristian Lundbergs Yarden och Günter Wallraffs Längst därnere.
För att titta, klicka här.


måndag 20 januari 2014

Ny bok på gång

Under drygt två år har jag hållit på med ett forskningsprojekt om hur klass skildras i modern svensk arbetarlitteratur (och i västtysk arbetarlitteratur, som tjänar som jämförelsematerial). Nu börjar jag kunna  uppvisa resultat. Ett sådant är min artikel om hur Kristian Lundberg och Günter Wallraff skildrar bemanningsföretagsarbete, som publicerades i senaste numret av ArbetarhistoriaEtt annat, och viktigare, resultat är en bok som snart kommer att ges ut. Ett första tecken på dess existens hittar man på Humboldt-universitetets hemsida, där dess förestående utgivning (som nummer 21 i skriftserien "Berliner Beiträge zur Skandinavistik) nu annonseras. För mer information om projektet, se min forskningshemsida.

fredag 10 januari 2014

Föredrag i Landskrona

På torsdag (16 januari) kommer jag att hålla ett föredrag om arbetarlitteratur på biblioteket i Landskrona. Föredraget utgör startskottet för en bokcirkel med temat litteratur och klass, som bland annat kommer att ha författarbesök av Kristian Lundberg och diskussioner av texter av bland annat Ivar Lo-Johansson, Jenny Wrangborg, Moa Martinson, Susanna Alakoski och Henrik Johansson (vid träffarna kommer det också att serveras mat). Den som vill vara med i cirkeln måste föranmäla sig. För mer information, se bibliotektes hemsida.

torsdag 9 januari 2014

Om Lundberg, Wallraff och bemanningsföretagen

Senaste numret av tidskriften Arbetarhistoria (nummer 2013:3–4/147–148) har temat "Mellanhanden på arbetsmarknaden: om bemanningsföretag, underleverantörer och arbetsvillkor". Jag medverkar med artikeln "Litteraturen och bemanningsföretagen: Litteraturpolitiska strategier hos Günter Wallraff och Kristian Lundberg" som bygger på två föredrag jag hållit vid konferenser som arrangerats av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

onsdag 8 januari 2014

Den nya människan

Boel Bermanns debutroman Den nya människan är en dystopisk skildring av en nära framtid i vilken människorna slutat föda människobarn och istället sätter en ny ras till världen. Som litteratur tycker jag inte att den fungerar särskilt väl, men temat – mänsklighetens utdöende genom en muterad generation – är intressant eftersom det aktualiserar en lång rad spännande filosofiska frågor. Intressant är också att Bermann flera gånger tar upp frågor om klass. Ett exempel på det hittar man i följande stycke:
Bristen på pengar har alltid fått mig att känna mig maktlös. Det är då jag inser att jag – till skillnad från alla mina vänner med stora släkter och universitetsutbildade föräldrar – saknar en trygghetsreserv att luta mig tillbaka på.
Medan politiken inte lyckas artikulera klassamhällets orättvisor är beskrivningar av dem legio i samtidslitteraturen. Till och med i skräckskildringar av framtiden dyker de alltså upp. Det tål att tänka på.

söndag 5 januari 2014

Kopparbergsvägen 20

I sin debutbok Kopparbergsvägen 20 berättar Mathias Rosenlund om ett liv i fattigdom – om hur en uppväxt i en fattig familj glider över i ett vuxenliv som också präglas av fattigdom och om skräcken att fattigdomen ska komma att dominera även de egna barnens liv. Denna fattigdom sätts på olika sätt in i en politisk och ekonomisk kontext. Men framför allt använder Rosenlund sin litterära begåvning till att vrida och vända på fattigdomen, vränga den ut och in, för att därigenom befria den från alla de myter och förutfattade meningar som brukar användas för att hålla på den på avstånd. Särskilt intressant är hans diskussioner om huruvida ansvaret för fattigdomen är individuellt eller kollektivt, som ställs på sin spets när han diskuterar huruvida han borde ge upp sina universitetsstudier och sina drömmar om att bli författare och istället ägna sig mer åt förvärvsarbete.
Kopparbergsvägen 20 har kallats "en finlandssvensk Yarden". Det är inte förvånande. Ett av bokens motti är ett citat av Kristian Lundberg och efter det följer en lång rad tematiska, motiviska och stilistiska likheter med just Yarden. Någon epigon är Rosenlund dock inte. Snarare bör han hälsas som det senaste tillskottet till den arbetarlitterära tradition där också Lundberg hör hemma.


lördag 4 januari 2014

Var ligger min arbetsplats i morgon?

I början av förra året utlyste tidningen Kommunalarbetaren en novellpristävling. Gensvaret blev stort, och nu har 23 av de inskickade bidragen getts ut i bokform (på Premiss förlag).
Initiativet var lovvärt och resultatet gott. Nu kan man bara hoppas:
1) att boken sprids till förbundets medlemmar,
2) att andra förbund hänger på, och
3) att skönlitteraturen framöver får en framskjuten plats inom fackföreningsrörelsen.