söndag 16 november 2014

Estetik och politik – klass i svensk arbetarlitteratur

På årets bokmässa höll jag ett föredrag om min senaste bok, Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class LIterature.