onsdag 22 oktober 2014

Recension av Literature and Class i Socialistisk debatt

Nu har ännu en recension av min bok Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature. Denna gång är det Emeli Canadas som tagit sig an boken i Socialistisk Debatt. Jag tycker att recensionen ger ett rättvisande bild av mina forskningsresultat, och är dessutom glad över att recensenten verkar tycka att mina teser om arbetarlitteraturens politiska potential är övertygande.

tisdag 14 oktober 2014

Sjödin och Timbuktu

Årets Stig Sjödin-pris tilldelas rapparen Jason Diaketé (Timbuktu). Vid prisutdelningen kommer jag att medverka med ett föredrag om deras respektive konstnärskap. Dessutom kommer Jenny Wrangborg att läsa texter av båda pristagarna, och Jonna Sima kommer att göra en presentation av Jason Diaketé. Jason Diaketé kommer även att prata om sitt skrivande och läsa egna texter.
Prisutdelningen sker i ABF-huset i Stockholm söndagen 19 oktober klockan 14:00–16.30.


fredag 10 oktober 2014

Ny avhandling om arbetarlitteratur

Under de senaste åren har jag haft det stora privilegiet att få vara delaktig i Sandra Mischliwietz avhandlingsprojekt om barnet i 30-talets svenska arbetarlitteratur. Sandra disputerade i våras vid universitetet i Münster (och fick ett mycket fint betyg), och nu har hennes avhandling kommit ut.
Avhandlingen, som är skriven på tyska, har titeln "Att uppfinna ord" – Kindheit als Strategie der Weltaneignung in der schwedishen Arbeiterliteratur der 1930er Jahre [Bardom som strategi för världstillägnelse i 1930-talets svenska arbetarlitteratur], och behandlar främst verk av Moa och Harry Martinson, Ivar Lo-Johansson och Eyvind Johnson.
Sandra har genomfört ett mycket grundligt forskningsarbete, och avhandlingen innehåller en mycket gedigen diskussion av nästan allt som tidigare skrivits om svensk arbetarlitteratur. Dessutom anlägger hon nya teoretiska perspektiv på denna litteratur, bland annat genom att låta sig inspireras av tänkare som Foucault och Butler.
Den som vill köpa boken kan klicka här. Avhandlingen finns också tillgänglig i fulltext på nätet.

torsdag 2 oktober 2014

Fin recension av Från bruket till Yarden

Tryggve Lund har för Bibliotekstjänsts räkning skrivit en fin recension av antologin Från bruket till Yarden. Nedan följer ett utdrag:
Publiceringen tydliggör arbetarlitteraturens mångfald och det ökade intresset. [---] Arbetarlitterära teman och författarskap (exempelvis spänningen mellan Nexø och Ivar Lo), Alakoskis Oktober i Fattigsverige. Dagbok (2012) diskuteras och läsvärda historiska redogörelser lämnas som den om arbetarkonst och arbetarlitteratur i Sverige av Margaretha Ståhl. Texterna är skrivna på olika nordiska språk och nya perspektiv ges på arbetarlyriker som Bjørn Aamodt, Jón Kalman Stefánssons romaner, mixen av realism och myt i arbetarskildringen. Några bidrag om kvinnliga arbetarförfattare utgör bokens höjdpunkter. (Häftepos 14122038)

Som en av redaktörerna för antologin hoppas jag nu på massiva beställningar från de svenska biblioteken. (Fast det skadar nog inte om låntagare gör några inköpsförslag...)