tisdag 24 augusti 2010

Karl Östman, Stenstad

Karl Östman är en viktig svensk arbetarförfattare. Det är han i kraft av sina litterära prestationer. Men hans levnadsöde är också fascinerande. Eftervärlden insåg så småningom hans storhet, mycket tack vare ett intensivt propagandaarbete av Ivar Lo-Johansson. Men i samtiden var det klent med erkänslan - åtminstone den sortens erkänsla som tar sig ekonomiskt uttryck. Därför lyckades Östman aldrig försörja sig på sin penna, utan fick bära plank tills han var alldeles utsliten. Kanske är han därför vår hårdast arbetande arbetarförfattare.
Tidigare i år gav Karl Östman-sällskapet ut novellsamlingen Stenstad, som tematiskt kretsar kring staden - och särskilt då Östmans hemstad Sundsvall. Jag har skrivit en recension av denna bok som kan läsas på LO-Tidningens kultursida.

lördag 21 augusti 2010

Arbetarlitteraturkurser

Arbetarlitteratur har varit mitt huvudsakliga forskningsintresse sedan jag påbörjade mina forskarstudier 1997. Och under de senaste åren har jag undervisat om arbetarlitteratur på flera kursen. Men i höst kommer jag för första gången ge en kurs som helt och hållet handlar om just arbetarlitteratur. Ja, jag ska faktiskt ge två sådana kurser. 1 oktober flyttar jag till Münster i Tyskland där jag ska vara "Gastdozent" under två terminer. Och redan under fösta terminen ska jag där ge kursen "Schwedische Arbeiterliteratur". Dessutom ska jag samtidigt ge den internetbaserade nätkursen "Arbetarlitteratur" på Malmö högskola. Kurserna påminner ganska mycket om varandra men det ska bli spännande att se om de möjligen utvecklar sig år olika håll. Man kan ju tänka sig att tyska skandinavistikstudenter har andra synpunkter på den svenska arbetarlitterära traditionen än svenska studenter.

onsdag 11 augusti 2010

Skarpt läge

Föreningen arbetarskrivare - som är en förening för svenska arbetarförfattare - har nyligen gett ut en ny antologi med titeln Skarpt läge. Bland de medverkande finns en rad etablerade arbetarförfattare, som Aino Trosell, Maria Hamberg och Torgny Karnstedt, men också författare som ännu väntar på sitt genombrott. Till den senare kategorin hör bland andra Gustaf Forsell och Andreas Svanberg. Att jag nämner just dem beror på att jag redan vet att de är duktiga författare. Forsell har i en tidigare Arbetarskrivarantologi publicerat den fina novellen "Expertlönegraden" som jag i många år använt när jag undervisat i litteraturanalys, och av Svanberg har jag bland annat läst några riktigt bra dramatiska texter. Skarpt läge hamnar alltså omedelbart på min lista över böcker som genast ska införskaffas och läsas. (För att köpa boken, mejla till byprofeten@bredband.net.)

måndag 9 augusti 2010

Rydberg och socialismen

Om man intresserar sig för frågor om litteratur och klass bör man studera Viktor Rydberg. Denne centralgestalt i den svenska litteraturhistorien var i många avseenden en radikal och arbetarvänlig typ. Men arbetarrörelsens förhållande till honom var kluvet. Å ena sidan har flera arbetarförfattare inspirerats av Rydberg - exempelvis har hans kritik av kapitalism och industrialism i "Den nya Grottesången" fått genklang i många socialistiska kampdikter - å andra sidan kritiserade många arbetarrörelseföreträdare honom för hans i grunden antisocialistiska samhällssyn och för att han all sin radikalitet till trots till slut ändå allierade sig med makten istället för arbetarrörelsen. Om detta har jag skrivit då och då. Bland annat medverkade jag förra året i antlogin Kulturhjälten: Viktor Rydbergs humanism (Atlantis, red. B. Svensson och B. Sjöberg) med uppsatsen "Radikalen och offentligheterna", där jag försöker reda ut relationen mellan Rydberg och arbetarrörelsen. För den som följt min blogg är detta inget nytt. Exempelvis refererade jag innehållet i min uppsats i ett inlägg från 13 september 2009. Anledningen till att jag nu åter påminner om denna text är att Erik Bergqvist skrev en understreckare om Kulturhjälten i Svenska Dagbladet i lördags, där han hade följande att säga om mitt bidrag:

Magnus Nilssons utmärkta bidrag ”Radikalen och offentligheten” visar hur Rydberg uppfattats politiskt av tongivande debattörer. Som ung var Rydberg radikal journalist i bland annat liberala Tomtebissen – samtliga dessa texter har förresten nyligen återutgivits med introduktioner av Birthe Sjöberg: ”Den politiskt-satiriske Viktor Rydberg. Tomtebissen 1857” (2009).

Men det som var radikalt på 1850-talet var i höjd med Strindbergs entré något annat. Dessutom hade Rydberg gjort en makalös karriär som kanske väckte avundsjuka – inte mindre makalös med tanke på den svåra bakgrunden (modern död tidigt, fadern nersupen; Viktor på fosterhem) – och skulle livet igenom samla på sig ett otal titlar: hedersdoktor, professor i konsthistoria, ledamot av Svenska Akademien och Vetenskapsakademin, professor i kulturhistoria.

I en serie artiklar i Social-Demokraten 1891–92 pekade Hjalmar Branting ut Rydberg som liberal och därmed fiende till arbetarrörelsen, bland annat eftersom hans hållning i religionsfrågan ansågs oförenlig med socialismen. Men Nilsson menar också att Brantings angrepp berodde på att Rydberg kommit att representera det förhatliga officiella Sverige, i ett skede när socialdemokratin var i färd med att forma en motoffentlighet. Bengt Lidforss och Zeth Höglund följde den brantingska linjen; Rydberg var visserligen fritänkare men alltför blek. Med Ernst Wigforss inleddes en upprättelse, men en viss klyvnad gentemot Rydberg dröjde ändå kvar i de moderata vänsterleden. Och till slut blev han som bekant i största allmänhet obsolet.

Hela Bergqvists understreckare kan läsas här.