söndag 18 december 2016

Klass 2016:4

Jag har varit i Australien och lider av "jet lag". Som tur är möttes jag vid hemkomsten av en brevlåda fylld av saker att läsa när jag inte kan sova. Bäst av det jag hittills läst är senaste numret av Föreningen Arbetarskrivares tidskrift Klass. Denna gång bjöds jag bland annat på två mycket fina intervjuer: Beata Hansson har samtalat med Elsie Johansson och Jane Morén har pratat med Micke Evhammar. Andra texter som förgyllt min sömnlöshet är en dikt av Carola Ankarborg, en skrivresedagbok av Doris Dahlin, ett kåseri av Mats Källblad och en litterär programförklaring av Maria Hamberg. Som vanligt är tidskriften vackert formgiven. Nyligen kom beskedet att Klass tilldelats kulturtidskriftsstöd. Få publikationer är mer förtjänta av det.

lördag 17 december 2016

”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur

De nordiska arbetarlitteraturkonferenser som hållits de senaste åren har bland annat resulterat i att det getts ut flera antologier med ny forskning om arbetarlitteratur. Först kom Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Därpå följde Från Bruket till Yarden: Nordiska perspektiv på arebtarlitteratur. Den senaste antologin, som precis kommit ut, heter "Inte kan jag berätta allas historia?" Föreställningar om nordisk aretarlitteratur och redovisar en del av det som diskuterades vid konferensen i Göteborg 2015.
Såhär presenteras den av utgivarna:
Denna boks titel är hämtad ur Kristian Lundbergs vittnesmål från bemanningsföretagens tidevarv, romanen Yarden (2009). Frågan rymmer en viktig förskjutning i föreställningen om arbetarlitteraturens anspråk – från förra sekelskiftets kollektivism till 2000-talets postindustriella individualism. Hur finns och görs klass, och hur märks detta i arbetarlitteraturen, nu som då? Hur gestaltar arbetarlitteraturen samhällets historiska och politiska förändringar, och hur påverkas den i sin tur av läsekretsens förväntningar? Detta är frågor som hela tiden måste ställas på nytt. Volymen samlar 14 bidrag som behandlar föreställningar om den nordiska arbetarlitteraturen utifrån följande perspektiv: arbetarlitterär tradition; genreproblem; reception, medier och offentlighet; genus och sexualitet; religion och existens. Medverkande: Beata Agrell, Christer Ekholm, Anna Forssberg, Anker Gemzøe, Christine Hamm, Carl-Eric Johansson, Bibi Jonsson, Ole Karlsen, Katarina Leppänen, Per-Olof Mattsson, Sandra Mischliwietz, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Anders Öhman.
Ytterligare information hittar man i en artikel på Göteborgs universitets hemsida.
Mitt bidrag till antologin heter "En ny arbetarlitteratur?" och handlar om sådan samtida arebtarlitteratur som kanske inte omedelbart fångar litteraturforskarnas intresse, exempelvis den som befinner sig i Parnassens utkanter eller som publiceras i nya medier eller genrer. Mina främsta exempel är Jenny Wrangborgs poesi, som ju inte bara lever i litterautrens finrum utan även i olika alternativa litteraturoffentligheter, samt Hanna Peterssons tecknade serie "Pigan", som handlar om RUT-städning.
Man kommer snart att kunna köpa boken via Göteborgs Universitet. Redan nu kan man dock läsa eller ladda ned den som PDF, helt gratis.

lördag 3 december 2016

"Med kvinnornas arbetarlitteratur i fokus"

Under den rubriken skriver Gunilla Wedding om utställningen "Kvinnor, klass kultur" i Skånska Dagbladet. För att läsa, klicka här.