onsdag 26 mars 2014

Blue Collar, Theoretically

I boken Blue Collar, Theoretically: A Post-Marxist Approach to Working Class Literature hävdar John F. Lavelle att det amerikanska studiet av arbetarlitteratur (särskilt inom området "new working-class studies") präglas av en total okunskap om vad klass är, och att detta beror på att det bedrivs från marxistiska utgångspunkter.
Jag kan hålla med om att de amerikanska arbetarlitteraturforskarna ofta håller sig med luddiga definitioner av begrepp som klass, arbetarklass och arbetarlitteratur. Detta beror dock mindre på att de skulle vara marxister än på att de okritiskt övertar tankegods från forskning om litteraturens förhållande till kön, genus, etnicitet och ras. Och det gör även Lavelle, vilket inte minst kommer till uttryck i hans önskan att "working-class literary studies will be invited to the 'diversity banquet' within mainstream academia".
Dessutom skulle jag vilja hävda att Lavelles korståg mot den marxistiska arbetarlitteraturforskningen skäms av hans radikala okunskap om marxistisk teori. Hans uppgörelse med arbetsvärdeläran visar exempelvis att han bara läst första bandet av Kapitalet, och hans resonemang om att Marx skulle betrakta arbete som en vara att han läst det slarvigt.

tisdag 18 mars 2014

Troublemakers

I Troublemakers: Power, Representation, and the Fiction of the Mass Worker beskriver William Scott hur arbetares förhållningssätt till modern ("fordistisk") industriproduktion tagit sig uttryck i en rad amerikanska romaner från första halvan av 1900-talet. Dessa förhållningssätt varierar naturligtvis, från en känsla av att degraderas till "maskinbetjänt" till upptäckten att man genom att strejka kan få stora produktionsprocesser att stanna av. Bland de verk som Scott behandlar hittar man bland annat Jack Londons Järnhälen och Clara Weatherwax Marching! Marching!. Dessutom analyserar han festspelet The Pageant of the Paterson Strike från 1913 (som delvis organiserades av John Reed). Förutom att analysera texter agiterar Scott också öppet för en syndikalistisk syn på facklig kamp som prioriterar direkt aktion på verkstadsgolvet över förhandlingar och parlamentarism.

lördag 8 mars 2014

Arbetarlitteratur på kvinnodagen

Idag hölls en manifestation i Malmö med anledning av att det är internationella kvinnodagen. En av talarna var Maria Stjärnskog från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, som i sitt anförande tog avstamp i Maria Sandels författarskap. Greppet fungerade utmärkt. Kopplingen till skönlitteraturen gav talet tyngd och värdighet. Dessutom kan de som lyssnade nu gå hem och läsa Sandels romaner och fundera vidare på det som Stjärnskog sa. Så ska arbetarlitteraturen användas av arbetarrörelsen!

fredag 7 mars 2014

Föredrag om Fridegård i Bålsta

På torsdag (13 mars) kommer jag att hålla ett föredrag på Håbo bibliotek i Bålsta. Ämnet är "Fridegård som arbetarförfattare" och jag tänker dels försöka förstå Fridegårds författarskap i ljuset av den arbetarlitterära traditionen, dels belysa denna tradition med utgångspunkt i just Fridegårds författarliv och skrivande.
Mer information hittar man här.