fredag 28 februari 2014

Ny bok!

Nu har min nya bok kommit ut! Den är på engelska och som framgår av titeln – Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature – handlar den om hur klass skildras i moden svensk arbetarlitteratur. De verk som ägnas störst uppmärksamhet är Folke Fridells Död mans hand och Grepet hårdnar, Göran Palms LM-böcker och Kristian Lundbergs Yarden. Dessutom gör jag jämförelser med tysk arbetarlitteratur, som Max von der Grüns Irrbloss och eld och Günter Wallraffs Längst därnere.
Mer information om boken och om ur man beställer den hittar man här. Om ni inte vill köpa boken själva skulle ni ju kunna lämna ett inköpsförslag till ert lokala bibliotek...

lördag 22 februari 2014

Studera, studera, studera!

I höst kommer jag (tillsammans med några kollegor) att ge en nätbaserad distanskurs med namnet "Marxistisk litteratur- och kulturteori". Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (motsvarande en kvarts termins studier) och ges på kvartsfart över en hel termin. Det går alltså bra att kombinera den med arbete eller andra studier.
Om man vill gå kursen ska man göra en ansökan via antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Mer information om litteraturlista etc. hittar man här.

torsdag 13 februari 2014

Om behovet av en arbetarlitteraturhistoria

För ett par år sedan gav några litteraturvetare i Lund ut den skånska litteraturens historia. Inget fel med det, men borde man inte först ta tag i arbetarlitteraturens historia? Om detta skriver jag i Flamman.

måndag 10 februari 2014

Alf Prøysen som arbetarförfattare

Förra året var jag inbjuden till en konferens om Alf Prøysens prosaförfattarskap för att tala om Prøysen och arbetarlitteraturen. Nu har konferensanförandena givits ut i en bok med titeln Alminnelige arbesfolk (red. Bjørn Ivar Fyksen, Oplandske Bokforlag).
I Sverige är Prøysen mest känd som Teskedsgummans författare, och i Norge är det framför allt hans visor som ådrar sig intresse. Men han var också en mycket intressant prosaförfattare. Stordelen av hans prosa utgörs av 750 "stubber" (korta texter som publicerades i pressen) samt ett antal noveller. Dock gav han också ut en roman: Trost i taklampa (publicerad på svenska som Trastsommar). Det är om den - och dess relation till arbetarlitteraturen - som min text handlar.