torsdag 26 september 2013

Installationsföreläsning

För ett knappt år sedan blev jag befordrad till professor i litteraturvetenskap. Nu ska jag hålla en "installationsföreläsning", som kommer att handla om Kristian Lundbergs Yarden som en arbetarskildring från det "nya" Malmö.
Föreläsningen hålls på K3, Malmö högskola, onsdagen 9 oktober klockan 15.30. (Mer information hittar man här.)
Alla som tycker att ämnet låter intressant är välkomna.

onsdag 25 september 2013

Bokmässan

På torsdag drar jag till bokmässan i Göteborg. Först ska jag och Anneli Jordahl intervjuas av Tiden om den svenska arbetarlitteraturens utveckling och ställning, och därefter ska vi samtala om med Peter Gustavsson i ABFs monter utifrån följande ämnesbeskrivning:
Arbetarlitteraturen är en levande litterär tradition, och är idag föremål för såväl forskningsprojekt som vetenskapliga konferenser. Flera litterära priser, såsom Ivar Lo-priset, Ivar Lo-Johanssons personliga pris, Moa-priset och Stig Sjödinpriset, delas årligen ut till moderna företrädare för den arbetarlitterära traditionen. Vad innebär arbetarlitteratur och vilka är 2000-talets arbetarförfattare?
Samtalet börjar klockan 16.00, och alla som råkar vara på plats är naturligtvis välkomna att lyssna. När vi är klara delar ABF ut sitt litteraturpris.

tisdag 24 september 2013

Det finns råttor överallt utom på Antarktis

Sara Beischers debutroman Jag ska egentligen inte jobba här var en alldeles utmärkt arbetsskildring (se blogginlägg från 24 mars) som väckte stora förhoppningar om författarskapets fortsättning. Hennes andra bok - Det finns råttor över allt utom på Antarktis - är långt ifrån dålig, men når ändå inte upp till debutens nivå.
Denna gång berättar Beischer om en ung flickas uppväxt i arbetarklassen, med fokus på hennes möte med en pojke som tycks göra uppror mot allt. Denna berättelse har flera förtjänster. Exempelvis förenar Beischers personporträtt på ett skickligt sätt psykologi med sociologi. Några saker är dock mindre lyckade. Romanens korta ramberättelse känns exempelvis överflödig, och berättelsens intrig är inte den mest intresseväckande. Ibland står romanen också och stampar rent stilistiskt.
Oavsett detta är Det finns råttor över allt utom på Antarktis i allra högsta grad läsvärd, dels eftersom den har intressanta saker att säga om det svenska klassamhället (och dessutom oftast säger dessa på ett fint sätt), dels eftersom den ingår i en intressant strömning av modern klasskildrande litteratur.