måndag 28 april 2014

Ny avhandling om arbetarlitteratur

I fredags disputerade Sandra Mischliwietz vid universitetet i Münster på en avhandling om barnet i svensk arbetarlitteratur från 1930-talet som jag haft den stora äran att handleda. Avhandlingen håller mycket hög kvalitet och försvarades med den äran. Dessvärre kan det ta ett tag innan den trycks (de akademiska kvarnarna maler långsamt, särskilt i Tyskland). Att avhandlingen är på tyska innebär väl också att den inte kommer att bli någon kioskvältare här i Sverige, men jag hoppas att det så småningom kan komma en svensk översättning.

torsdag 10 april 2014

Litterär afton med Wrangborg

Måndag 14 april kommer jag att delta i en litterär afton som anordnas av Lundensiska Litteratursällskapet. Tillsamman med Jenny Wrangborg ska jag prata om modern arbetarlitteratur. Jenny kommer också att läsa några av sin dikter.
Mer information hittar man här.