söndag 14 juni 2009

Amerikanska arbetarskildrare 10 (del två): Proletarian Literature

Den bästa boken om den amerikanska "proletära litteraturen" som jag läst är Barbara Foleys Radical Representations: Politics and Form in U.S. Proletarian Fiction, 1929-1941. Foley polemiserar mot den vedertagna uppfattningen att de "proletära" författarna skrev enligt litterära recept utskrivna av det amerikanska kommunistpartiet och att deras böcker därför skulle vara enformiga och propagandistiska. Även om den "proletära litteraturen" uppstod inom vänstern kan den enligt Foley inte förstås som någon partilitteratur. Dessutom påpekar hon att den under början av 30-talet fick påfallande god kritik även utanför vänsterkretsarna. Att den så småningom föll i vanrykte skulle därmed snarare bero på den tilltagande antikommunismen i USA än på undermålig litterär kvalitet. (Den som själv vill bilda sig en uppfattning om detta kan ju kolla in boktipsen i mitt förra blogginlägg om den amerikanska "proletära litteraturen".) Antikommunisternas stora invändning var att de "proletära" författarna skulle vara allt för propagandistiskt inriktade för att kunna skapa bra litteratur. Dock visar Foley att de inte alls såg sina böcker som propaganda. Istället ville de skildra samhället realistiskt, och därigenom bidra till att arbetarna kunde utveckla ett klassmedvetande. Och denna ambition hängde samman med att man på ett grundläggande plan var överens med de borgerliga kritikerna om att bra litteratur inte ska vara propagandistisk, eller ens tendentiös. Detta innebär att man kan ifrågasätta om den "proletära litteraturen" verkligen var så "proletär", eller om den snarare ska betraktas som ett slags borgerlig realism med "proletär tematik". Hur som helst är det intressant att notera att en tämligen bred - och under en kort period ganska uppmärksammad och uppskattad - strömning inom den moderna amerikanska litteraturen i stort sett suddats bort ur litteraturhistorien av politiska skäl. Och det är väl skäl nog att intressera sig för denna litteratur?

fredag 12 juni 2009

Torsten Billman-utställning

I sommar kommer det att vara en utställning med Torsten Billmans grafik och bokillustrationer i Gamla Meken i Smedjebacken. Billman är en av våra finaste arbetarskildrare, med sjöfolk som specialitet. Gamla Meken är också en helt fantastisk utställningslokal, så jag rekommenderar alla som har vägarna förbi Dalarna i sommar att stanna till och titta på utställningen, som pågår mellan 23 juni och 9 augusti (öppettiderna är tis-sön 12-17).

torsdag 4 juni 2009

Amerikanska arbetarskildrare 10: Proletarian Literature

Ibland påstås det att den svenska arbetarlitteraturen skulle vara unik. Detta stämmer, såtillvida att Sverige är det enda land i världen där arbetarlitteraturen erkänns som en av de centrala strömningarna i den moderna litteraturen. Men naturligtvis finns det arbetarlitteratur även i andra länder. Under den stora depressionen i USA på 1930-talet växte det exempelvis fram en "proletär litteratur", som idag är i stort sett bortglömd. Dock har många av de "proletära författarnas" verk återutgetts under senare år. Bland annat har det akademiska förlaget The University of Illinois Press publicerat en lång rad verk som kan räknas till den "proletära" traditionen. Nedan följer en förteckning av deras viktigaste utgivning. För mer information om enskilda verk, klicka på titlarna.

Alfred Mound, The Big Boxcar
Philip Bonosky, Burning Valley
John Sanford, The People from Heaven
James J. Lorence, A Hard Journey
James T. Farrell, Chicago Stories, Studs Lonigan, A World I Never Made och My Days of Anger
Edwin Rolfe, Trees Became Torches
Alexander Saxton, The Great Midland
Aaron Kramer, Wicked Times

Fler boktips och en utförligare beskrivning av den amerikanska "proletära litteraturen" kommer snart.