måndag 26 april 2010

Klass i Malmö?

För ett tag sedan gjorde jag en analys av hur Malmö beskrevs på kommunens engelskspråkiga hemsida. Jag kom fram till att två temata dominerade: att Malmö förvandlats från en industristad präglad av klassmotsättningar till en postindustriell kulturstad och att Malmö under samma period gått från etnisk homogenitet till etnisk mångfald. Denna beskrivning av det samtida Malmö tycks inte lämna något större utrymme för frågor om klass. Men samtidigt verkar detta förträngda begrepp ändå hela tiden pocka på uppmärksamhet...
För att läsa min analys, klicka här.

fredag 16 april 2010

Arbetarlitteraturkurs

I höst ger jag för första gången en kurs om arbetarlitteratur på distans på nätet. Kursen är på 7,5 hp och ges utsträckt under hela terminen, så det ska gå bra att kombinera den med arbete eller med andra studier.
För mer info, eller för att göra en efteranmälan till höstens kurs, klicka här.
Jag ger också en annan nätbaserad distanskurs: "Introduktion till marxistisk teori" (7,5 hp). Även där finns det platser kvar. Och samma sak gäller kursen "Litteratur i ett mångkulturellt samhälle" (15 hp.), som ges i Malmö under andra hälften av höstterminen.

fredag 9 april 2010

Om arbetarlitteratur i LO-Tidningen

Under våren har arbetarlitteraturen debatterats i Aftonbladet. För LO-Tidningens räkning har jag skrivit en analys av debatten. Den kan man läsa här.
LO-Tidningens hemsida hittar man också en intressant essä av Örjan Nyström om arbetarlitteraturens funktioner. För att läsa, klicka här.
För övrigt bör man alltid hålla koll på LO-Tidningens kultursidor. Där diskuteras ständigt arbetarlitteratur och frågor om litteratur och klass på ett synnerligen kvalificerat sätt.