fredag 28 oktober 2011

Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren

I våras skrev jag tillsammans med Sandra Mischliwietz en artikel om barnet i svensk arbetarlitteratur från 1930-talet. Nu har den publicerats i Tidskrift för litteraturvetenskap under titeln "Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren: Om barnet och den kulturella produktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur" (för bibliografisk information, sammanfattning etc. klicka här).
Artikeln utgår från huvudtesen i Sandras pågående avhandlingsprojekt, nämligen att tematiseringen av barnet (både skildringen av barn och anläggandet av ett barns perspektiv på världen) hänger samman med att just barnet symboliserar arbetarens position i samhället och arbetarförfattarens position i det litterära fältet.
I sinom tid kommer artikeln att tillgänglig i fulltext på nätet och då kommer jag naturligtvis att publicera en länk här på bloggen. 23 november kommer jag och Sandra att presentera våra resonemang i ett seminarium på Malmö högskola. Vid seminariet kommer även Anker Gemzøe att presentera en artikel om barnet i nordisk arbetarlitteratur. Dessutom kommer Jimmy Vulovic att prata om sin forskning om hur man inom arbetarrörelsen använt litteratur i sin verksamhet för barn. Mer info om detta seminarium kommer snart.

måndag 24 oktober 2011

Nordisk arbetarlitteratur II

Nu är programmet för konferensen "Nordisk arbetarlitteratur II" klart (se nedan). Konferensen kommer att ha seminariekaraktär. Bland annat kommer vi att diskutera de presentationer från förra året som snart kommer ut i konferensantologin Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Vi kommer också att prata om hur vi kan gå vidare för att stärka och utveckla forskningen om nordisk arbetarlitteratur.

Program

Nordisk arbetarlitteratur II

Lunds universitet, SOL-centrum 24–25 november 2011

Torsdag 24 november

10.00–11.00 Inledning

Summering av erfarenheter från förra årets konferens. Antologin delas ut!

11.00–11.20 Kaffe

11.20–13.00 Seminarium

Diskussion av bidragen i antologin med förra årets konferensbidrag.

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.40 Seminarium

Diskussion av bidragen i antologin med förra årets konferensbidrag.

15.40–16.00 Kaffe

16.00–17.40 Seminarium

Hur går vi vidare? Vi samlar punkter att diskutera under fredagen.

18.30 Middag

Fredag 25 november

10.00–11.20 Seminarium

Hur går vi vidare? I

11.20–11.40 Kaffe

11.40–13.00 Seminarium

Hur går vi vidare? II

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.00 Hur går vi vidare? III

15.00 Kaffe, avslutning

tisdag 11 oktober 2011

Leif GW Perssons klassresa

Klass har under de senaste åren blivit ett allt viktigare tema i svensk litteratur. Ett av de senaste tillskotten till den växande högen av klasskildrande böcker är Leif GW Perssons självbiografi Gustavs grabb - en roman om min klassresa. Som framgår av undertiteln berättar Persson här om sin klassresa, sådan han minns den. Jag har recenserat boken i LO-Tidningen. För att läsa, klicka här.

måndag 10 oktober 2011

För ganska länge sedan läste och recenserade jag Gunnar Brulins intressanta, läsvärda och tämligen svårkategoriserade bok Depån. Sen blev texten liggande på på LO-Tidningens kulturredaktion. Nu har den dock publicerats. För att läsa min text, klicka här.

söndag 9 oktober 2011

Swedenmark om arbetarlitteratursamtalet

Nu har John Swedenmarks sammanfattning av "arbetarlitteratursnacket" i Lund publicerats på LO-Tidningens hemsida. Som utlovats kommer här en länk.

torsdag 6 oktober 2011

Snack i Lund

I går pratade jag, Philippe Bouquet, Fredrik Ekelund och Jimmy Vulovic (under ledning av Björn Larsson) om arbetarlitteratur vid SOL-centrum i Lund. Tyvärr kom det inte så många åhörare, men vårt samtal var i allra högsta grad stimulerande. Enligt uppgift kommer alla våra smarta infall att sammanfattas i LO-Tidningen av John Swedenmark. När den sammanfattningen publiceras kommer jag naturligtvis att publicera en länk.