lördag 18 juli 2009

Amerikanska arbetarskildrare 11: Gig

Boken Gig: Americans talk about their jobs, som gavs ut första gången år 2000 och innehåller intervjuer med över hundra människor med olika yrken, är en uppföljare till Studs Terkels Working från 1972 (Se blogginlägget från 29 maj). Men när man jämför böckerna är det i första hand skillnaderna mellan dem som är iögonenfallande. Framför allt slås man över hur den bild av amerikanskt arbetsliv som framträder i Terkels intervjuer är så mycket mer komplex än den som presenteras i Gig. Medan de arbetare som kom till tals i Working ofta reflekterade över frågor om makt, orättvisa, status etc. i arbetslivet, och dessutom relaterade sina arbeten till såväl livet i stort som olika samhällsförhållanden, tycks de som intervjuats i Gig mest vara intresserade av att beskriva vad de gör. Detta innebär bland annat att frågor om klass, som har en framträdande roll i Working, inte ges särskilt stort utrymme i Gig (åtminstone inte explicit). Denna skillnad kan naturligtvis ha många orsaker. Exempelvis skulle den kunna bero på att det amerikanska arbetslivet förändrats under de senaste decennierna, eller på att folk idag har en annan syn på sin jobb. Men den mest troliga förklaringen är nog att Terkel hade en mer komplex syn på arbete än de journalister som som gjort intervjuerna i Gig, och att han därför lyckades få sina "intervjuoffer" att ge en mer mångfacetterad bild av sina jobb. Ändå är Gig en mycket läsvärd bok. För även om man kan bli litet irriterad över att många av intervjuerna är litet ytliga är det naturligtvis spännande att få en inblick i så skiftande yrken som stålverksarbetarens, knarkhandlarens, floristens, strippans och sjuksköterskans.
För mer info om Gig, se förlagets hemsida.