tisdag 26 april 2016

Barn- och ungdomslitteratur som arbetarlitteratur?

När man diskuterar arbetarlitteratur handlar det för det mesta om litteratur för vuxna. Men kanske kan barn- och ungdosmlitteratur också vara arbetarlitteratur (jag avser här litteratur som vänder sig till barn och ungdomar, inte litteratur skriven av barnarbetare...).
Detta har jag diskuterat i en analys av Sven Wernströms Trälarna som kommer att publiceras i en antologi inom en inte allt för avlägsen framtid. Men jag tar också upp frågan i en recension av Torben Weinreichs Den socialistiske børnebog i Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of Childlit Aesthetics. Weinreich är en av Danmarks ledande barnlitteraturforskare och har själv skrivit socialistiska barnböcker. Intressant nog tar han dock inte upp begreppet arbetarlitteratur, trots att han bland annat kommenterar Wernström. Recensionen finns att läsa på nätet - klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar