söndag 10 april 2016

Arbetarlitteratur i Münster

Jag har just anlänt till Münster i Tyskland, där jag ska undervisa under "sommarterminen", det vill säga fram till mitten av juli. Bland annat ska jag varje vecka hålla en föreläsning om svensk arbetarlitteratur. Dels kommer jag att försöka sammanfatta allt jag skrivit i ämnet, dels ska jag försöka väva in det jag just nu håller på och forskar om: hur man sett på begreppet och fenomenet arbetarlitteratur i Sverige från slutet på 1800-talet till idag. (Naturligtvis kommer jag också att luta mig mot andras forskning.) Uppgiften känns minst sagt inspirerande och att skriva de inledande föreläsningarna har varit en ren fröjd. Jag tror också att manuskripten kommer att kunna utgöra underlag för en del framtida insatser. Exempelvis har jag blivit rejält sugen på att uppdatera föreläsningarna på min internetbaserade distanskurs om arbetarlitteratur. Jag har också börjat fundera på att göra en ny version av boken Arbetarlitteratur. Dels kom den ju ut innan det senaste uppsvinget för arbetarlitteraturen riktigt kommit igång, dels har det publicerats väldigt mycket intressant forskning om denna litteratur på senare år. Därför känns boken daterad. Frågan är bara när jag ska få tid att skriva om den. Jag är väl ännu för ung för att börja formulera pensionärsprojekt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar