söndag 1 maj 2016

Arbetarlitteratur på 1 maj

1 maj är arbetarrörelsens stora dag. I någon utsträckning är det också en arbetarlitteraturens dag. Åtminstone känns det så i år. Idag publiceras nämligen flera intressanta texter om arbetarlitteratur. I Uppsala Nya Tidning kan man läsa en översikts- och debattartikel om samtida svensk arbetarlitteratur av Rasmus Landström. I finska Hufvudstadsbladet publiceras två texter. Den första är en författarenkät om hur en "proletärroman av idag" skulle kunna se ut, den andra en "avsmakningsmeny" med finlandssvensk arbetarlitteratur. Förhoppningsvis kommer arbetarlitteraturen också att synas på många bokbord idag, och kanske rent av höras från några talarstolar..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar