måndag 18 april 2016

Artikel om svensk och amerikansk arbetarlitteratur

Idag publicerades en artikel om svensk och amerikansk arbetarlitteratur som jag skrivit tillsammans med min kollega John Lennon vid University of South Florida. Artikeln har titeln "Defining Working-Class Literature(s): A Comparative Approach Between U.S. Working-Class Studies and Swedish Literary History" och är publicerad i tidskriften New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry. Den kan läsas via tidskriftens hemsida.
Innehållet sammanfattas ganska väl i artikelns "abstract":

In this article, we compare the phenomenon of working-class literature in Sweden and the United States. After examining how working-class literatures have evolved in both countries, we analyze how they have been concep- tualized in two academic fields: contemporary U.S. working-class studies and the study of Swedish literary history. We discuss the material and historical contexts shaping these conceptualizations, critique them on theoretical grounds, and offer ways that comparative approaches help us better understand the phenomenon of working-class literature. Our main argument is that our analysis makes visible two important features of this literature. The first of these, inscribed in the very concept of the term, is that working-class literature is both a literary phenomenon and a phenomenon relating to working-class life. The second feature – a far less obvious, but not less important one – is that working-class literatures are always historically and geographically situated and, thus, assume divergent shapes in different times and locations. We argue that working-class literature as a phenomenon is, therefore, always in a process of new formations. In doing so, we move away from narrow nationalistic views of working-class literature as a defined term and, using a comparative approach, allow for new vantage points in the analysis of the relationship between class and culture. 
Artikeln har varit på gång länge. Jag började skriva på egen hand, men insåg så småningom att jag inte kunde tillräckligt mycket om den amerikanska kontexten. När jag lärde känna John insåg jag snart att han var den ideala skrivpartnern och efter en omfattande e-postkorrepsondens och en mycket produktiv sittning i Orkanenbiblioteket vid Malmö högskola fick vi ihop en text som är annorlunda, men också förhoppningsvis bättre, än den jag ursprungligen tänkt skriva.
Ännu viktigare än att vi lyckades skriva en artikel är dock att vi under arbetet bestämde oss för att försöka sätta samman en antologi om arbetarlitteratur i olika länder. Den är nu under produktion av forskare över hela världen, och är tänkt att ges ut nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar