söndag 1 juni 2014

Christa Wolf, Der geteilte Himmel

För tolv år sedan fick jag ett boktips, och nu har jag läst boken: Christa Wolfs Der geteilte Himmel ("Den delade himlen", någon svensk översättning verkar inte finnas).
Romanen som publicerades 1963 handlar om en kärlekshistoria mellan en ung lärarstudent, Rita, och kemisten Manfred som är några år äldre. När Manfred, bara några veckor innan berlinmuren byggs, ger sig av till Västberlin tvingas Rita ta ställning inte bara till sina känslor för honom utan även till det delade Tyskland.
Intressant nog utspelar sig en stor del av romanen på den industriarbetsplats där Rita arbetar under loven. Och det är huvudsakligen i denna arbets- och arbetarskildring som Wolf diskuterar utvecklingen i DDR.
Möjligen är detta ett resultat av påbudet i DDR att följa den socialistiska realismens påbud. Inte desto mindre är perspektivet fruktbart. I arbetet finns nämligen en "vardaglighet" som ofta saknas i diskussioner av stora politiska skeenden.
Detta gör – tillsammans med det faktum att Der geteilte Himmel är en ytterst välkomponerad roman i vilken man på varje sida hittar betydelsedigra och och ofta väldigt vackra formuleringar – att jag å det varmaste vill rekommendera Wolfs bok. Och, förhoppningsvis kommer ni som nu tipsas inte att vänta i tolv år...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar