torsdag 15 maj 2014

Kurs om arbetarlitteratur i Tyskland

I morgon börjar jag hålla en kurs vid universitetet i Münster, Tyskland. Ämnet är "klass i modern svensk arbetarlitteratur" och kursen bygger i huvudsak på min nya bok Literature and Class: Aesthetical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature.
Själva kursformatet är ganska intressant. Studenterna har ägnat några veckor åt att läsa in kurslitteraturen, och nu ska vi ha fyra heldagar undervisning innan de övergår till att skriva uppsatser. Visserligen har det varit väldigt ansträngande att planera så långa undervisningspass (som till på köpet ska hållas på tyska) utan att ha träffat studenterna, men jag tror nog att det här ska gå bra.  Dessutom är det naturligtvis smickrande att bli inbjuden för att undervisa om sin egen forskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar