lördag 28 november 2009

Labor's Text

Laura Hapkes bok Labor's Text: The Worker in American Fiction (2001), påminner ganska mycket om Ian Haywoods bok om brittisk arbetarlitteratur, Working-class Fiction from Chartism to Trainspotting (se blogginlägget från 12 november). Liksom Haywood undersöker Hapke hur arbetarklassens och arbetarrörelsens historia skildrats sedan 1800-talet. Men hon är mer ambitiös. Medan Haywoods bok är liten och kort är Hapkes nästan 500 (stora!) sidor lång.
Hapkes framställning är alltså grundlig. Men tyvärr präglas den (liksom Haywoods) av ett näst intill förödande ointresse för litteraturteori. Istället för att försöka undersöka dialektiken mellan klass och litteratur - d.v.s. hur litteraturen både påverkas av klasskampen och bidrar till konstruktionen av fenomenet klass - ägnar hon sig mest åt att redovisa hur arbetarklassens och arbetarrörens historia kommer till uttryck i de senaste 150 årens amerikanska prosa. Och detta innebär att hon i hög grad reducerar den amerikanska arbetarlitteraturen till en passiv spegling av sociala och ekonomiska processer.
Dock kan man inte förneka att Hapke ger en god introduktion till den amerikanska prosalitteratur som handlar om arbetarklassen. Och sådana böcker behövs ju också.
Den som vill kolla in Labor's Text på Google Books kan klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar