tisdag 10 november 2009

Vanishing Moments

I Vanishing Moments: Class and American Literature går Eric Schocket igenom hur fenomenet klass (och särskilt fenomenet arbetarklass) behandlats i den amerikanska litteraturen från mitten av 1800-talet till andra världskriget.

Hans utgångspunkt är att litterära klasskildringar inte bara säger någonting om sociala förhållanden, utan att de faktiskt bidrar till klasskampen: "[W]hat we call the 'class struggle' is also always a struggle over the very terms of class analysis-a struggle over the meaning of 'class' itself" (s. 110). Framför allt menar Schocket att när klass framställs som en identitet så osynliggörs de ekonomiska aspekter som Marx utpekade som konstituerande för fenomenet, med resultatet att det blir svårare att bedriva socialistisk klasspolitik. (Schocket är härvidlag starkt inspirerad av Stephen Resnicks och Richard Wolffs poststrukturalistiska marxism.)

För den som inte är väl bevandrad i amerikansk litteraturhistoria kan det bitvis vara ganska svårt att följa resonemangen i Vanishing Moments. Men samtidigt kan många av Schockets idéer och begrepp tämligen lätt föras över på svenska förhållanden. När han skriver om hur idén om den amerikanska exeptionalismen gör att klasskildringar ofta får formen av "avslöjanden" kan men exempelvis lätt dra paralleller till hur folkhemsepokens arbetarförfattare (exempelvis Folke Fridell) ständigt tvingades "avslöja" att det faktiskt fortfarande fanns klassorättvisor i socialdemokratins Sverige. Och när han påpekar att de radikala författarna i USA på 30-talet ständigt försökte övertyga läsarna om att deras klasskildringar präglades av ett "inifrånperspektiv" påminns man om hur de svenska 30-talisterna ofta försökte ge trovärdighet åt sina arbetarsklidringar genom att betona den egna proletära klassbakgrunden.

Men man kan naturligtvis också börja fundera över olikheter mellan svenska och amerikanska klasskildringar. Schocket analyserar genomgående texter som skrivits av författare ur medelklassen ("cross class-narratives" kallar han dem). Innebär då det faktum att många svenska arbetarförfattare faktiskt kom ur arbetarklassen att de skildrar klass på ett annat sätt och att vår arbetarlitteratur skulle vara "radikalare" än den amerikanska? (Schocket är nämligen genomgående ganska pessimistisk vad gäller de amerikanska klasskildringarnas politiska potential.)

Den som vill titta på Schockets bok på Google books kan klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar