tisdag 13 oktober 2015

Nordisk arbetarlitteratur IV

Jenny Wrangborg läser dikter
på Götaplatsen
Bild: Åsa Arping
Arbetarlitteratursamtal på ABF
Bild: Åsa Arping
I slutet av förra veckan hölls den fjärde forskarkonferensen om nordisk arbetarlitteratur. Denna gång var det litteraturvetarna i Göteborg som stod värd, och temat var "Föreställningar om arbetarlitteratur".

Förutom en rad spännande föredrag bjöds det också på en "klassvandring" genom Göteborg, poesiuppläsningar av Jenny Wrangborg och diverse musikframföranden (bland annat politisk swingmusik och allsång av "Sjörövarjenny" ur Tolvskillingsoperan). Dessutom ordnade ABF ett samtal om arbetarlitteratur mellan Maj-Gull Axelsson, Anneli Jordahl och mig, under ledning av Christer Ekholm.

Ett av konferensens mest intressanta inslag var medverkan av några finska forskare. Det visade sig att arbetarlitteraturens historia i Finland skiljer sig ganska mycket från den i de andra nordiska länderna, inte minst på grund av händelserna kring inbördeskriget/revolutionen 1918.

Magnus Gustafsons klassvandring tog
 oss bland annat till Dan Andersson-bysten
på Järntorget
Bild: Åsa Apring
Intressant var också att många av föredragshållarna gjorde jämförelser mellan dagens arbetarlitteratur och arbetarlitteraturen från sekelskiftet 1900. Vad som möjliggör dessa jämförelser tål att tänka på.

Själv pratade jag om behovet att lyfta blicken från den traditionella, kanoniserade litteraturen och fundera på hur exempelvis politisk agitationslitteratur, amatörskrivande och tecknade serier kan förstås som arbetarlitteratur.

Vi diskuterade också hur vi arbetarlitteraturforskare kan samarbeta framöver. Bland annat beslutade vi att försöka ge ut en antologi med texter från konferensen, ordna fler konferenser och starta en mejllista. Fortsättning lär alltså följa...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar