lördag 4 januari 2014

Var ligger min arbetsplats i morgon?

I början av förra året utlyste tidningen Kommunalarbetaren en novellpristävling. Gensvaret blev stort, och nu har 23 av de inskickade bidragen getts ut i bokform (på Premiss förlag).
Initiativet var lovvärt och resultatet gott. Nu kan man bara hoppas:
1) att boken sprids till förbundets medlemmar,
2) att andra förbund hänger på, och
3) att skönlitteraturen framöver får en framskjuten plats inom fackföreningsrörelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar