söndag 27 mars 2011

Tysk arbetarlitteratur 8, "Der Bitterfelder Weg" och den socialistiska realismen

Den proletär-revolutionära arbetarkorrespondentrörelsen från mellankrigstiden fick efter kriget en fortsättning i DDR. Bland annat anordnades en stor författarkonferens i Bitterfeld 1959, där arbetare uppmanades att börja skriva om sina erfarenheter, och därefter organiserades ungefär 300 skrivarcirklar runt om i landet, där såväl arbetare som akademiker och professionella författare deltog.
Målet med denna rörelse var att sudda ut gränsen mellan författarna och arbetarna. Arbetarna skulle bli författare, och författarna skulle ha kontakt med arbetslivet. Förutom skrivarcirklarna ordnades även teaterföreställningar och andra kulturevenemang på arbetsplatserna.
Ett exempel på ett litterärt verk som föddes ur "der Bitterfelder Weg" var pjäsen "Der Millionenschmidt" (1962) som skrevs av en arbetare vid namn Horst Kleinedam.
Mellankrigstidens tyska arbetarlitteratur ansågs för övrigt inte vara särskilt intressant i DDR. Man menade nämligen att eftersom denna litteratur uppstått i ett kapitalistiskt land byggde den på andra erfarenheter än de som var aktuella under "socialismen".
Exempel på författare som i DDR skildrade arbetarklassen och arbetslivet är Erich Neutsch, Franz Führmann, Eduard Claudius, Anna Seghers, Hans Marchwitza, Erwin Strittmatter, Eduard Claudius och Dieter Noll. Många av dessa orienterade sig mot den sovjetiska socialistiska realismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar