fredag 4 december 2009

Lars Furuland

Sveriges främste arbetarlitteraturkännare och denna litteraturs viktigaste ambassadör - professor emeritus Lars Furuland - har avlidit.
Furuland disputerade i början av 1960-talet med en avhandling om statarmotivet i litteraturen. För några år sedan gav han, i samarbete med Johan Svedjedal, ut den stora handboken Svensk arbetarlitteratur. Däremellan har han publicerat en lång rad böcker, uppsatser och artiklar om arbetarförfattare och arbetarlitteratur, och dessutom hållit otaliga fördrag om samma ämne.
Furulands sista publikation blev den självbiografiska Mina dagsverken, som kom ut för bara några månader sedan. De dagsverken han gjort som forskare och folkbildare är imponerande och utgör ett viktigt intellektuellt arv som förhoppningsvis kommer att förvaltas väl framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar