torsdag 18 juli 2013

Tjänster i hemmet

Marie Hållanders Tjänster i hemmet är ett prosalyriskt verk om omvårdnadsarbete, som på flera sätt påminner om Måns Wadensjös kortroman Förlossningen. Förutom att båda författarna är goda stilister behandlar de också existentiella och filosofiska frågeställningar ur ett utpräglat socialt perspektiv.
Hållanders skildringar av vård av gamla och sjuka människor aktualiserar "stora" frågor – frågor om liv och, om empati etc. Men dessa frågor kopplas inte loss från de villkor under vilka hemtjänstarbete utförs, villkor som präglas av tidsbrist och stress, fysiskt påfrestande arbetsmoment, svårigheterna att planera sitt liv när man alltid måste vara beredd att bli inringd osv.
Dessutom understryker Hållander att den värld hon berättar om är ett klassamhälle, exempelvis i följande passage, som också utgör ett bra exempel på hennes prosalyriska stil:"På spårvagnen till stadsdelen, till jobbet kan man lätt skilja
agnarna från vetet.
De är lätta att känna igen och jag pekar alltid ut dem.
De med
funktionella kläder,
fina märken.

En tjänstekvinna eller tjänsteman.
Välansade och friserade barn och ungdomar.
Färggranna kläder,
eller kanske snarare stilrena.
Matchande dova färger,
tvättade.

Kulturarbetare, socialarbetare och kontorsnissar.
Som vill väl men på avstånd,
alltid vita.

De kliver av innan den långa färden på snabbspåret, som går
förbi tågen och förbi byggarbetsplatserna. Förbi kranarna och
grävskoporna som numera huserar längs snabbspåret,
före förorten och efter stan.

Om jag ställer mig bredvid henne eller honom är jag garan-
terad en plats. Hon eller han stiger av före snabbspåret.
Det slår aldrig fel.

Kan man peka ut dem,
får man sitta på vagnen
och slipper stå."

Tjänster i hemmet är en stark debutbok och ett fint tillskott till den samtida arbetarlitteraturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar