måndag 15 juli 2013

Om arbetarlitteratur i Clarté

Senaste numret av Clarté (2013:2) har som tema "Arbetaren i boken". Jag medverkar med en artikel med titeln "Klassen lever i litteraturen", Maria Hamberg berättar om hur hon i sitt skrivande brottas med frågor om kollektiv och individ, Per-Olof Matsson skriver om hur det arbetarlitterära genombrottet under mellankrigstiden hänger samman med Sveriges politiska och ekonomiska efterblivenhet och Daniel Cederqvist diskuterar hur Kristian Lundberg och Jenny Wrangborg förhåller sig till arbetarrörelsen i sina böcker. Dessutom recenserar Olle Josefsson Marie Hållanders prosalyriska verk Tjänster i hemmet. Clarté hittar man på biblioteket eller hos välsorterade tidskriftsförsäljare. Man kan också beställa tidskriften från Svenska clartéförbundets hemsida, och där kan man också läsa artiklar ur tidigare nummer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar