söndag 15 juli 2012

Marxistisk estetik - nej tack!

Med utgångspunkt i marxistisk teori kan man säga en hel del om litteratur och andra konstnärliga verksamheter. "Marxistisk estetik" är dock ett ofog.
Som marxist bör man betrakta estetik som "konstideologi" – och därmed som ett objekt för kritisk granskning – inte som någonting man vill vara del av.
Om detta har jag pratat och skrivit en hel del. Och mer kommer det att bli. I min pågående forskning är nämligen tesen att den marxistiska litteraturteorin bör sträva efter att förstå estetiken, snarare än att bli ett med den, en huvudpoäng.
Därför blev jag tämligen upphetsad när jag i förrgår i en bokhandel i Münster hittade boken Betr.: Althusser: Kontroversen über den "Klassenkampf in der Theorie". I denna bok finner man nämligen en alldeles utmärkt uppsats av Gerhard Plumpe med titeln "Ist eine marxistische Ästhetik möglich?" ["Är en marxistisk estetik möjlig?"]. Plumpes svar är "nej". Och detta "nej" är både så välformulerat och tankeväckande att jag nog kommer att bli tvungen att fläta in det i mina egna funderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar